Bà Rịa – Vũng Tàu Hướng Tới Khai Thác Thủy Sản Bền Vững

Trong nhiều năm trở lại đây, hoạt động nuôi trồng thủy sản đã đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo, tăng thu nhập, giữ vững an ninh quốc phòng; đồng thời giữ gìn và bảo vệ môi trường sinh thái, phục hồi và tái tạo nguồn lợi thủy sản ở các thủy vực biển và ven biển.

Tàu cá ngư dân Bà Rịa – Vũng Tàu. Ảnh baobariavungtau.com.vn

Bà Rịa – Vũng Tàu là một trong những tỉnh duyên hải quan trọng nhất ở Đông Nam Bộ, nơi đây có nghề đánh cá lâu năm với diện tích trên 100 km2. Tổng sản lượng khai thác thủy sản của toàn tỉnh duy trì tăng trưởng trung bình hàng năm là 3,48%, từ 250 nghìn tấn năm 2010 lên gần 300 nghìn tấn vào năm 2016. Đội tàu đánh cá của tỉnh có khoảng 6,277 tàu cá với tổng công suất hơn 1,4 triệu Sức ngựa (hp). Ngoài ra, theo Nghị định số 67/2014 / NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã quyết định phê duyệt việc xây dựng 119 tàu, nâng cấp công suất lên 800 mã lực cho 77 tàu.

Cơ cấu ngành nghề cá của tỉnh được chuyển sang phương pháp đánh cá đa phương và khuyến khích phát triển các phương pháp khai thác có hiệu quả cao và có chọn lọc để bảo vệ tài nguyên biển và môi trường sinh thái biển. Trên địa bàn tỉnh hiện có trên 170 doanh nghiệp sản xuất, chế biến thủy sản với công suất thiết kế 150 nghìn tấn sản phẩm / năm, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng chục ngàn người dân địa phương. Hiện nay, các sản phẩm thủy sản của tỉnh đã có mặt tại hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, với kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt khoảng 300 triệu USD / năm.

Thực hiện “Chiến lược phát triển nghề cá Việt Nam đến năm 2020” đã được Chính phủ phê duyệt, tỉnh có mục tiêu xây dựng và phát triển ngành thủy sản bền vững, trong đó tỉnh tiếp tục tập trung sắp xếp lại ngành đánh bắt thuỷ sản theo hướng hiện đại hóa, xóa bỏ đánh bắt hủy diệt gây ảnh hưởng tiêu cực cho các nguồn lợi thủy sản.

Bên cạnh đó, tỉnh đã cố gắng giảm số lượng tàu đánh cá dưới 90 tấn hoạt động ở các vùng ven biển và dần dần tăng số lượng các tàu đánh cá xa bờ có công suất trên 90 mã lực. Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đặt mục tiêu đến năm 2020, đội tàu đánh cá sẽ có khoảng 5.000 tàu với tổng công suất 1 triệu tấn. Tỉnh cũng thúc đẩy việc phát triển các tàu đánh cá xa bờ, nâng cao hiệu quả hoạt động đánh bắt cá cùng với bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia. Ngoài ra, cần đẩy mạnh việc xây dựng Trung tâm Thuỷ sản Gò Găng (Vũng Tàu).

Không chỉ đối với bãi đáp, trung tâm ngư nghiệp còn có các khu chức năng để sửa chữa và sản xuất ngư cụ, xây dựng và sửa chữa các tàu công suất cao, trú bão, trung tâm đăng ký tàu cá, kiểm soát thủy sản, giám sát và cứu hộ.