Thuế Môn Bài Là Gì Và Mức Thu Thuế Môn Bài

Khi kinh doanh các doanh nghiệp phải nộp thuế thì thuế môn bài là một loại thuế mà hầu hết doanh nghiệp phải nộp. Tuy nhiên có thể bạn không hiểu chi tiết về loại thuế môn bài này. Vậy bài viết dưới đây sẽ giải thích rõ cho bạn thuế môn bài là gì và định mức thu thuế môn bài đối với doanh nghiệp.

  1. Khái niệm

Thuế môn bài hay còn được gọi là lệ phí môn bài là một sắc thuế trực thu và thường được xem như là một khoản thuế hay mức thuế mà doanh nghiệp, hộ kinh doanh hay là một cá nhân hay tổ chức nào đó phải nộp cho cơ quan quản lí thuế của nhà nước khi đăng kí hoạt động kinh doanh. Khi thu thuế được phân chia theo bậc, dựa vào số vốn khi đăng kí kinh doanh, từ doanh thu khoản thu nhập của năm trước hay là dựa vào giá trị gia tăng. Và loại thuế môn bài này được thu hàng năm.

  • Các trường hợp phải nộp thuế môn bài.

Theo quy định người nộp lệ phí môn bài phải là tổ chức kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất, hoạt động kinh doanh hàng hóa hay dịch vụ, trừ khi thuộc trường hợp được miễn. Căn cứ theo Điều 2 Nghị định 139/2016/NĐ-CP và khoản 1 Điều 1 Thông tư 65/2020/TT-BTC. Và được chia thành 7 trường hợp phải nộp thuế môn bài:

Các doanh nghiệp thành lập thỏa mãn theo quy định hiện hành của pháp luật.

Các tổ chức được ra đời và thành lập theo Luật hợp tác xã.

Các đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật được thành lập và ra đời.

Tổ chức chính trị – xã hội và tổ chức xã hội và tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị và các đơn vị vũ trang nhân dân.

Các tổ chức khác đăng kí và hoạt động sản xuất và kinh doanh.

Địa điểm chi nhánh và địa điểm kinh doanh hay văn phòng đại diện của các tổ chức quy định ở trên.

Nhóm cá nhân hay cá nhân và các hộ gia đình hoạt động sản xuất kinh doanh.

  • Các trường hợp được miễn thuế môn bài.

Nhóm cá nhân hay cá nhân hoạt động kinh doanh còn có các hộ gia đình hoạt động sản xuất kinh doanh lợi nhuận hay doanh thu hàng năm đem lại dưới 100 triệu đồng trở xuống.

Nhóm cá nhân hay cá nhân và hộ gia đình có hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh mà hoạt động không thường xuyên, không có địa điểm kinh doanh cố định theo quy định hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Nhóm cá nhân hay cá nhân và hộ gia đình có hoạt động sản xuất muối.

Các tổ chức, nhóm cá nhân hay cá nhân và hộ gia đình có hoạt động nuôi trồng hải sản, đánh bắt thủy hải sản và các dịch vụ liên quan hậu cần nghề cá.

Các cơ quan báo chí gồm có báo in, báo nói, báo hình và báo điện tử. Các địa điểm chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm hoạt động kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã hay hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp có dịch vụ kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp theo quy định pháp luật.

Qũy tín dụng nhân dân, hợp tác xã nông nghiệp, chi nhánh, địa điểm kinh doanh hay văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã và hợp tác xã của doanh nghiệp kinh doanh tư nhân ở địa bàn miền núi theo quy định của Uỷ ban Dân tộc.

Các cơ sở kinh doanh mới thành lập và lần đầu ra hoạt động kinh doanh.

Các doanh nghiệp hoạt động sản xuất nhỏ vừa chuyển từ hộ kinh doanh được miễn thuế môn bài 3 năm từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu.

Giáo dục cơ sở phổ thông và giáo dục cơ sở mầm non thuộc hệ công lập.

  • Các định mức thu thuế môn bài.

Thuế môn bài được thu hàng năm dựa vào Căn cứ theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP và Thông tư 302/2016/TT-BTC mức thu thuế được tính dựa vào vốn đầu tư hay vốn điều lệ và tổng doanh thu.

Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh có vốn đầu tư hay vốn điều lệ trên 10 tỷ đồng thì mỗi năm cần nộp mức thuế là 3 triệu đồng.

Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh có vốn đầu tư hay vốn điều lệ dưới 10 tỷ đồng thì mỗi năm cần nộp mức thuế là 2 triệu đồng.

Địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện,chi nhánh và các tổ chức kinh doanh khác thì mỗi năm cần nộp mức thuế là 1 triệu đồng.

Hộ kinh doanh có lợi nhuận mỗi năm, doanh thu trên 500 triệu đồng thì mỗi năm cần nộp mức thuế là 1 triệu đồng.

Hộ kinh doanh có lợi nhuận mỗi năm, doanh thu từ 300 – 500 triệu đồng thì mỗi năm cần nộp mức thuế là 500 ngàn đồng.

Hộ kinh doanh có lợi nhuận mỗi năm, doanh thu từ 100 – 300 triệu đồng thì mỗi năm cần nộp mức thuế là 300 ngàn đồng.

Bài viết trên đã cung cấp cho bạn thêm nhiều thông tin về thuế môn bài là gì giúp bạn hiểu rõ hơn được những quy định pháp luật liên quan. Nếu đang có ý định hoạt động sản xuất kinh doanh thì bạn cần tìm hiểu rõ về loại thuế này nhé!