Value Là Gì? Phân Biệt Value và Valuation

Sự phát triển hiện nay phụ thuộc rất nhiều vào lĩnh vực kinh tế tăng trưởng phát triển như thế nào. Trong lĩnh vực này chắc hẳn bạn không xa lạ với value rất hay được nói đến và điều này có người còn chưa hiểu rõ. Qua bài viết hôm nay sẽ giúp bạn nắm được value là gì và biết phân biệt value và valuation.

  1. Khái niệm.

Value nghĩa tiếng việt là “giá trị” là tiền tệ, vật chất, hàng hóa, dịch vụ được xem như là một loại giá trị được đánh giá là tài sản. “Value” thường gắn liền tới các thuật ngữ kinh doanh hay vô số khái niệm và tiêu chuẩn kế toán, kiểm toán, bao gồm lợi ích và giá trị cổ đông, giá trị của công ty mang lại, giá trị trên thị trường, giá trị gia tăng của nền kinh tế, giá trị sổ sách của một công ty, giá trị của một doanh nghiệp, giá trị tài sản ròng, giá trị của cổ phiếu, chuỗi giá trị và các đề xuất giá trị…

Ngoài ra các nhà đầu tư thường so sánh giữa value (giá trị) và valuation (định giá) của hai công ty khác nhau để xác định địa điểm đầu tư mang lại lợi nhuận cao nhất.

  • Phân biệt Value và Valuation.

Hai khái niệm value (giá trị) và valuation (định giá) trong công ty thường được dùng như nhau và thay thế cho nhau. Nhưng đối với các nhà đầu tư được hiểu rõ ràng hơn value là giá trị của một công ty là một con số còn valuation là bội số lợi nhuận, thu nhập, EBIT hoặc là một số liệu hoạt động khác

Value (giá trị) là một con số hay số lượng còn trong tài chính doanh nghiệp giá trị là lấy từ dòng tiền chiết khấu và kết quả cũng là giá trị nội tại hay được hiểu là một con số (số thuộc hàng trăm, triệu, tỉ). Nhưng trong tài chính vlaue được dùng để xác định giá trị của tài sản hiện hành của một công ty và tình hình tài chính hoạt động của công ty. Nhà phân tích chứng khoán cùng với giám đốc điều hành và các nhà đầu tư đều sẽ nhìn vào nhiều số liệu tài chính đề tính toán và dự báo giá trị của một công ty. Định giá công ty có thể dựa vào mức lợi nhuận mà có thể tạo ra được trên mỗi cơ sở cổ phiếu. Giá trị cổ phiếu của công ty được tính bằng chia giá trị đó cho số cổ phiếu hiện đang được lưu hành.

Valuation (định giá) là quá trình tính toán được tính phép nhân giữa giá giao dịch hiện tại và thu nhập đem lại từ mỗi cổ phiếu và sau đó ấn định giá trị đó cho một công ty hoặc một tài sản. Ngoài ra, khái niệm định giá còn được dùng để ấn định giá trị sao cho hợp lý dùng cho giá trên mỗi cổ phiếu của một công ty. Các nhà phân tích cổ phiếu khi tìm hiêu phân tích các ngân hàng đầu tư thường ước tính, tính toán mức định giá cho một công ty để dự báo hay quyết định xem xem công ty được định giá hợp lí quá cao hay thấp, được định giá hợp lí chưa sẽ dựa vào kết quả hoạt động tài chính của công ty và liên quan đến trên mỗi cổ phiếu hiện tại.

  • Một số thuật ngữ liên quan Value trong kinh tế.

Giá trị thị trường là giá trị đem lại của một loại tài sản trên thị trường và được sử dụng để xem như là vốn hóa thị trường. Giá trị thị trường phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như điều kiện hoạt động, cung, cầu, môi trường kinh tế.

Giá trị sổ sách là sổ sách kế toán hay báo cáo tài chính được xem là giá trị công ty.

Giá trị cổ phiếu là các cổ phiếu đem lại giá trị thấp hơn đối với hoạt động tài chính của công ty, đưọc tính bằng doanh thu, lợi nhuận đem lại hay thu nhập…của công ty.

Giá trị đầu tư là đầu tư theo chiến lược tập trung vào cổ phiếu nhưng các nhà đầu tư và thị trường đánh giá thấp. Các cổ phiếu này thường có giá có vẻ rẻ so với doanh thu từ hoạt động kinh doanh đem lại. Các nhà đầu tư thường dùng chiến lược đầu tư này hy vọng giá cổ phiếu tăng khi đánh giá cao hoạt động kinh doanh của công ty.

Trên đây đã chia sẻ cho bạn value là gì và cách phân biệt value và valuation cùng với những thuật ngữ liên quan value mà có thể bạn chưa biết. Đọc qua bài viết trên mong bạn tìm hiểu rõ và đưa ra quyết định đầu tư đúng.