Quy Luật Kinh Tế Là Gì? Tính Chất Và Ý Nghĩa Của Quy Luật Kinh Tế

Trong quá trình hình thành và phát triển của nền kinh tế tương ứng với từng thời kì nhất định sẽ có quy luật kinh tế khác nhau để thể hiện được đặc điểm, bản chất các yếu tố kinh tế. Vậy bạn đã có hiểu chính xác thế nào về quy luật kinh tế. Bài viết sau sẽ cung cấp đến bạn thông tin về quy luật kinh tế là gì, bao gồm các quy luật nào và tính chất  ý nghĩa của quy luật kinh tế.

  1. Khái niệm

Quy luật kinh tế trong tiếng Anh là Economic laws, là khái niệm dùng để phản ánh những mối liên hệ tất yếu, nhân quả, bản chất, tính khách quan, bền vững và thường xuyên diễn ra lặp đi lặp lại của quá trình, hiện tượng kinh tế. Sản xuất hàng hóa mua bán trên thị trường trong quá trình trao đổi luôn luôn hoạt động thông qua sự chi phối của quy luật kinh tế.

  • Tính chất của quy luật kinh tế

Quy luật kinh tế theo định nghĩa có những tính chất sau: Quy luật này chỉ xuất hiện và tồn tại một cách khách quan trong thời kỳ kinh tế nhất định, sẽ không còn nếu điều kiện thay đổi, không chịu ảnh hưởng bởi ý chí con người. Chúng ta không thể sáng chế hay phủ nhận đi quy luật mà chỉ phát hiện sau đó nhận thức đưa vào vận dụng nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh tế, cuộc sống của mình. Quy luật kinh tế không giống quy luật tự nhiên nên chỉ phát huy lợi ích qua hoạt động cuộc sống hàng ngày của con người. Nếu nhận thức sai dẫn đến hành động không tốt theo quy luật kinh tế sẽ phải nhận tổn thất. Quy luật có tính lịch sử, còn mang tính chất đặc thù và tính chất chung.

  • Quy luật kinh tế bao gồm các quy luật

Quy luật cung cầu là thông qua thay đổi của thị trường tại thời điểm cân bằng giá, xác định được lượng hàng tham gia giao dịch. Lượng hàng, giá cả tương ứng giao nhau của đường cung và đường cầu. Nếu quá trình giao dịch hàng hóa ở trạng thái cân bằng sẽ không xảy ra tình trạng cầu nhiều hơn cung và ngược lại.

Quy luật giá trị là quy định bản chất của sản xuất hàng hóa làm cơ sở cho các quy luật khác dựa theo để phát triển là quy luật cơ bản của sản xuất hàng hóa. Nội dung là hàng hóa được sản xuất ra và trao đổi dựa theo giá trị của hàng hóa, tức là một đơn vị hàng hóa đó cần bao nhiêu hao phí xã hội cần thiết để sản xuất ra. Quy luật quy định nhà sản xuất khi hoạt động phải áp dụng tiết kiệm hao phí xã hội cần thiết và thấp hơn hoặc bằng giá trị hàng hóa, sẽ có năng lực cạnh tranh mạnh hơn trên thị trường. Ngoài ra, trong hoạt động kinh doanh phải tuân thủ nguyên tắc ngang giá, là giá trị hàng hóa phải ngang chi phí sản xuất và người kinh doanh đủ có lãi để tiếp tục vận hành.

Quy luật lưu thông tiền tệ là quy định lượng tiền tệ phải dùng trong lưu thông hàng hóa tại điều kiện kinh tế nhất định. Bên cạnh đó lượng tiền cần thiết cho quá trình lưu thông hàng hóa này bằng tổng toàn bộ giá trị của hàng hóa lưu thông tại thời điểm đó chia cho tốc độ đồng tiền lưu thông trên thị trường.

  • Ý nghĩa của quy luật kinh tế

Nghiên cứu quy luật kinh tế đem lại ý nghĩa quan trọng trong vận hành, phát triển sản xuất, lưu thông hàng hóa bởi vì những quá trình kinh doanh, điều kiện kinh tế đều chịu ảnh hưởng của quy luật kinh tế, còn là cơ sở để thông qua các chính sách kinh tế. Vận dụng các quy luật kinh tế để chính sách kinh tế dễ dàng xâm nhập vào cuộc sống, nhận được hiệu quả kinh tế lớn khi đáp ứng yêu cầu của quy luật và phù hợp lợi ích kinh tế con người. Phải hiểu rõ quy luật kinh tế để áp dụng nếu hiểu sai và vận dụng không đúng hay xem thường quy luật sẽ dẫn đến suy nghĩ chủ quan, duy ý chí, các chính sách không ứng với cuộc sống, có thể gây hậu quả về sau, nền kinh tế sẽ bị ảnh hưởng xấu.

Vậy qua bài viết trên đã cung cấp đến bạn quy luật kinh tế là gì, được chia thành ba quy luật chính, tính chất và ý nghĩa quy luật kinh tế. Hy vọng bạn đã hiểu rõ hơn về quy luật và dễ dàng đưa ra quyết địng sáng suốt cho việc kinh doanh của mình.